Saturday, 10 December 2011

Kata nama 


Kata nama am ialah perkataan yang merujuki manusia , haiwan , tumbuh -tumbuhan , tempat , kenderaan , benkda ,serta makanan dan minuman secara umum.
contoh : datuk , cikgu , itik , angsa , pokok, pisang , bunga mawar .


Kata nama khas pula ialah perkataan yang merujuki manusia , haiwan ,tumbuh - tumbuhan , tempat , kenderaan , benda , makanan dan minuman , agama , perayaan , hari , dan bulan secara khusus.
contoh : Puan Suzy , Cikgu Ali , Si Rusa , Hari Wesak , Litar Sepang , Rabu 


*Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali kata nama am yang menjadi permulaan ayat , manakala huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. 


Latihan :
Tulis kata nama am dan kata nama khas pada ruangan yang disediakan 


kucing                      Selangor                kerusi                Si Tikus 
Taman Negara        Proton Persona       padang         pensel 
Cikgu Liew             buku cerita              pembaris     Datuk Chong 


Kata Nama Am                                  Kata Nama Khas 


1.______________                           1._________________


2.______________                           2._________________


3.______________                           3._________________


4.______________                           4._________________


5.______________                           5._________________


6.______________                           6._________________

No comments:

Post a Comment